I risultati della quarta giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena Sabato a Tokyo:

AJPW Champion Carnival 2021 – Day #4
Sabato 17 Aprile – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Black Menso-re battono Alejandro, Izanagi & Koji Iwamoto (6:11)

Tag Team Match

  • Ryuki Honda & Yoshitatsu battono Akira Francesco & Shuji Ishikawa (5:41)

Six Man Tag Team Match

  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, Kuma Arashi & TAJIRI) battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara & Rising HAYATO) (7:40)

Champion Carnival 2021 Match

  • Kohei Sato [4] batte Shotaro Ashino [2] (9:48)
  • Suwama [4] batte Koji Doi [2] per Decisione Arbitrale (6:58)
  • Jake Lee [6] batte Shinjiro Otani [2] (10:07)
  • Yuma Aoyagi [4] batte Zeus [6] (14:35)