I risultati della ottava giornata dello storico Torneo della AJPW andata in scena Mercoledì a Yokohama, Kanagawa:

AJPW Champion Carnival 2021 – Day #8
Mercoledì 28 Aprile – Yokohama, Kanagawa (Japan)

Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) battono Akira Francesco & Alejandro (6:16)
  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori & TAJIRI) battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO) (5:53)

Six Man tag Team Match

  • Black Menso-re, Koji Iwamoto & Takao Omori battono Izanagi, Ryuki Honda & Yoshitatsu (6:16)

Champion Carnival 2021 Match

  • Yuma Aoyagi [8] batte Koji Doi [2] (10:21)
  • Zeus [8] batte Shotaro Ashino [6] (8:22)
  • Jake Lee [10] batte Kohei Sato [8] (11:05)
  • Suwama [8] batte Shinjiro Otani [4] (15:49)
  • Shuji Ishikawa [6] batte Kento Miyahara [8] (19:16)