I risultati dello Show per 50° Anniversario della federazione andato in scena a Tokyo:

AJPW Champions Night 4 ~ 50th Anniversary Tour
Domenica 19 Giugno – Tokyo (Japan)

-Oji Shiiba batte Ryo Inoue (4:53)

-GAORA TV Title Four Way Ladder Match
Toshizo batte Izanagi (c), Black Menso-re e Yusuke Kodama (7:37) e diventa Nuovo Campione!!!

-Six Man Tag Team Match
ATM, Masanobu Fuchi & Takao Omori defeat Masao Inoue, SUSHI & Yoshitatsu (10:02)

-Atsuki Aoyagi batte Rising HAYATO (10:07)

-Naoya Nomura batte Hokuto Omori (4:29)

-AJPW World Junior Heavyweight Title Match
Tiger Mask batte Hikaru Sato (c) (14:51) e diventa Nuovo Campione!!!

-Shuji Kondo batte Yuma Aoyagi (11:33)

-AJPW World Tag Team Title Match
Ryuki Honda & Shotaro Ashino battono Twin Towers (Kohei Sato & Shuji Ishikawa) (c) (16:09) e diventano Nuovi Campioni!!!

-Tag Team Match
Voodoo Murders (Suwama & TARU) battono Dan Tamura & Yuji Nagata (11:55)

-Triple Crown Title Match
Jake Lee batte Kento Miyahara (c) (27:57) e diventa Nuovo Campione!!!