I risultati dello show di beneficenza andato in scena Giovedì a Isesaki, Gunma:


AJPW “Charity Pro-Wrestling Isesaki 69”
Giovedì 9 Giugno – Isesaki, Gunma (Japan)

– Yuma Aoyagi batte Ayato Yoshida (11:53)

– Zeus batte SUSHI (6:55)

Tag Team Match

– Jun Akiyama & Shigehiro Irie battono Koji Iwamoto & Takao Omori (10:43)

Six Man Tag Team Match

– Ryouji Sai, Soma Takao & Yutaka Yoshie battono Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Naoya Nomura)

GAORA TV Title Match

– Kazuhiro Tamura batte Yohei Nakajima (c) (13:58) e diventa Nuovo Campione!!!

Tag Team Match

– Magatsuki (Kengo Mashimo & Tank Nagai) battono Jake Lee & Kento Miyahara (16:48)