I risultati dello Show andato in scena Lunedì a Tokyo, che ha visto anche la presenza del nostro connazionale AKIRA:

AJPW Dream Power Series 2020
Lunedì 23 Marzo – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Hokuto Omori & Tatsuya Hanami battono Dan Tamura & Rising HAYATO (6:49)

Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Hikaru Sato & Yusuke Okada) & Shuji Ishikawa battono Akira Francesco, Black Menso-re & Tsugutaka Sato (10:34)
  • Jinsei Shinzaki, TAJIRI & Yoshitatsu battono Jun Akiyama, Osamu Nishimura & Takao Omori (8:06)
  • KAI, Yuma Aoyagi & Zeus battono Ayato Yoshida, Gianni Valletta & Ryouji Sai (6:27)

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

  • Susumu Yokosuka (c) batte Izanagi (8:35) e mantiene il Titolo

All Asia Tag Team Title Match

  • Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) battono Jake Lee & Koji Iwamoto (c) (12:24) e diventano Nuovi Campioni!!!

Triple Crown Title Match

  • Suwama batte Kento Miyahara (c) (31:25) e diventa Nuovo Campione!!!