I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kyoto:

AJPW Dream Power Series 2021
Domenica 21 Marzo – Kyoto (Japan)

  • Yusuke Kodama batte Akira Francesco (8:14)

Six Man Tag Team Match

  • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Shotaro Ashino battono Black Menso-re, Shuji Ishikawa & Takao Omori (11:06)

Tag Team Match

  • Kazuaki Mihara & Zeus battono Koji Iwamoto & Ryuki Honda (9:40)

Eight Man Tag Team Match

  • TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, Jake Lee, Kuma Arashi & TAJIRI) battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising HAYATO & Yuma Aoyagi) (16:52)

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

  • CIMA (c) batte Izanagi (11:43) e mantiene il Titolo

Triple Crown Title Match

  • Suwama (c) batte Yoshitatsu (27:14) e mantiene il Titolo