I risultati dello Show andato in scena Mercoledì a Tokyo:


AJPW “Dynamite Series 2016”
Mercoledì 15 Giugno – Tokyo (Japan)

Eight Man Tag Team Match

– Atsushi Maruyama, Kaji Tomato, Soma Takao & Ultimo Dragon battono Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura, Ryuji Hijikata & SUSHI (10:35)

Tag Team Match

– Masashi Takeda & Shuji Ishikawa battono Jake Lee & Ryouji Sai (8:39)

Six Man Tag Team Match

– Isami Kodaka, Takao Omori & Yuko Miyamoto battono Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Naoya Nomura) (11:25)

GAORA TV Title Match

– Yohei Nakajima batte Kazuhiro Tamura (c) (12:30) e diventa Nuovo Campione!!!

Tag Team Match

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Jun Akiyama & Yuma Aoyagi (12:09)

AJPW World Tag Team Title Match

– Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) battono The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) (c) (21:29) e diventano Nuovi Campioni!!!

Triple Crown Title Match

– Kento Miyahara (c) batte Kengo Mashimo (21:59) e mantiene il Titolo