I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Sapporo, Hokkaido:


AJPW “Dynamite Series 2016”
Domenica 19 Giugno – Sapporo, Hokkaido (Japan)

– Ultimo Dragon batte Black Tiger (8:05)

Three Way Dance

– Takao Omori batte MYohei Nakajima e SUSHI (9:07)

Six Man Tag Team Match

– Ryouji Sai, Tomoya & Yuma Aoyagi battono Kazumi Kikuta, Yoshihisa Uto & Yutaka Yoshie (11:23)

– Takao Omori batte Tatsuhito Takaiwa (10:32)

– Jun Akiyama batte Naoya Nomura (11:54)

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

– Hikaru Sato batte Atsushi Aoki (c) (18:57) e diventa Nuovo Campione!!!

Tag Team Match

– The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) battono NEXTREAM (Jake Lee & Kento Miyahara) (16:10)