I risultati dello Show andato in scena Sabato a Nagoya, Aichi:

AJPW Excite Series 2021
Sabato 20 Febbraio – Nagoya, Aichi (Japan)

  • Yuma Aoyagi batte Akira Francesco (5:50)

Six Man Tag Team Match

  • Black Menso-re, Shuji Ishikawa & Takao Omori battono Enfants Terribles (Hokuto Omori, Kuma Arashi & Shotaro Ashino) (7:26)
  • Evolution (Dan Tamura, Hikaru Sato & Suwama) battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara & Rising HAYATO) (17:23)

All Asia Tag Team Title Match

  • Purple Haze (Izanagi & Zeus) (c) battono Purple Haze (Shigehiro Irie & UTAMARO) (12:31) e mantengono i Titoli

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

  • CIMA batte Koji Iwamoto (c) (21:44) e diventa Nuovo Campione!!!