I risultati degli show del Torneo riservato ai Tag Jr. HW andato in scena lo scorso Weekend a Kitakami e Akita:
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2014" – Day #3
Sabato 11 Ottobre – Kitakami, Iwate (Japan)
 
Junior Tag Battle Of Glory 2014 Match
 
– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Soma Takao) [3] battono Ryuji Hijikata & SUSHI [2] (14:54)
 
Tag Team Match
 
– Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) battono Naoya Nomura & Ultimo Dragon (14:14)
 
– Atsushi Aoki batte Tsuyoshi Kikuchi (13:13)
 
Tag Team Match
 
– Jun Akiyama & Zeus battono Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) durch DQ (15:03)
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) battono Evolution (Hikaru Sato & Suwama) (21:13)
 
– Akebono & Yutaka Yoshie battono Takao Omori & Yoshinobu Kanemaru (15:50)
 
 
 
AJPW "Junior Tag Battle Of Glory 2014" – Day #4
Domenica 12 Ottobre – Akita (Japan)
 
– Yohei Nakajima batte Naoya Nomura (9:11)
 
Junior Tag Battle Of Glory 2014 Match
 
– Ryuji Hijikata & SUSHI [4] battono Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru [2] (14:06)
 
– Kento Miyahara batte Hikaru Sato (10:53)
 
Tag Team Match
 
– Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) battono Jun Akiyama & Tsuyoshi Kikuchi (11:24)
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kotaro Suzuki) battono Evolution (Atsushi Aoki & Suwama) (18:55)
 
– Akebono & Yutaka Yoshie battono Takao Omori & Zeus
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling