I risultati dello Show andato in scena Sabato a Tokyo:

AJPW Raising An Army Memorial Series 2020
Sabato 24 Ottobre – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Enfants Terribles (Hokuto Omori & Yusuke Kodama) battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) (8:21)

Ten Man Tag Team Match

  • Black Menso-re, Masanobu Fuchi, Mitsuo Momota, Ryuki Honda & Takao Omori battono Chikara, Ishikiri, Ryouji Sai, Yoshitatsu & Yusuke Okada (9:35)

All Asia Tag Team Title Match

  • Purple Haze (Izanagi & Zeus) (c) battono Akira Francesco & Rising HAYATO (11:17) e mantengono i Titoli

Six Man Tag Team Match

  • Jake Lee, Masato Tanaka & TAJIRI defeat Daisuke Sekimoto, Kento Miyahara & Yuma Aoyagi (12:59)

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

  • Koji Iwamoto (c) batte Atsuki Aoyagi (14:01) e mantiene il Titolo

AJPW World Tag Team Title Match

  • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) (c) battono Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) (20:55) e mantengono i Titoli