I risultati della fase finale dell'annuale Torneo della AJPW andato in scena lo scorso Weekend a Nagoya e Tokyo:
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Day #10
Venerdì 5 Dicembre – Nagoya, Aichi (Japan)
 
– Masanobu Fuchi batte Naoya Nomura (9:33)
 
Tag Team Match
 
– Masashi Aoyagi & Yoshinobu Kanemaru battono Xceed (Kento Miyahara & Yohei Nakajima) (11:10)
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kotaro Suzuki) battono Dark Kingdom (KENSO & Takeshi Minamino) (11:40)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [3] battono Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [6] (14:58)
 
– Evolution (Joe Doering & Suwama) [8] battono Kengo Mashimo & Tank Nagai [4] (14:26)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Akebono, Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie battono Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) & SUSHI (16:59)
 
 
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Day #11
Sabato 6 Dicembre – Tokyo (Japan)
 
– Takeshi Minamino batte Naoya Nomura (7:44)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [5] battono Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) [4] (10:44)
 
– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [8] battono Kengo Mashimo & Tank Nagai [4] (12:06)
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) [10] battono Evolution (Joe Doering & Suwama) [8] (17:12) e accedono alla finale
 
– Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [9] battono Akebono & Yutaka Yoshie [8] (16:46) e accedono alla finale
 
Tag Team Match
 
– Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) & Billy Ken Kid battono Shigehiro Irie, Shoichi Uchida & SUSHI (9:48)
 
– Atsushi Onita & Masanobu Fuchi battono Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru (12:13)
 
Real World Tag League 2014 Final Match/AJPW World Tag Team Championship (Decision Match)
 
– Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) battono Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) (27:47) e vincono il Torneo e diventan Nuovi Campioni !!!
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling