I risultati della quarta giornata dell'annuale Torneo Tag Team andato in scena lo scorso Sabato a Chiba:
 
AJPW "Real World Tag League 2014" – Day #4
Sabato 22 Novembre – Chiba (Japan)
 
– SUSHI batte Naoya Nomura (7:57)
 
Tag Team Match
 
– Kaji Tomato & Yoshinobu Kanemaru battono Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) (12:31)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [4] battono Dark Kingdom (KENSO & Mitsuya Nagai) [0] (17:11)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Evolution (Joe Doering & Suwama) [6] battono Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) [1] (19:23)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Xceed (Go Shiozaki & Kento Miyahara) [5] battono Akebono & Yutaka Yoshie [0] (20:37)
 
Real World Tag League 2014 Match
 
– Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [4] battono Kengo Mashimo & Tank Nagai [2] (18:10)
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling