I risultati delle due giornate finali del Torneo andate in scena lo scorso Weekend:

 


AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #9
Sabato 5 Dicembre – Fukuyama, Hiroshima (Japan)
– Yoshinobu Kanemaru batte Masanobu Fuchi (13:54)

Six Man Tag Team Match

– Jake Lee, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi battono Keiichi Sato, Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima (12:33)

– Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Rey Paloma battono HANZO, SUSHI & Ultimo Dragon (15:25)

Real World Tag League 2015 Match

– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [6] battono Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie [4] (15:47)

Real World Tag League 2015 Match

– KENSO & Osamu Nishimura [4] battono Kento Miyahara & Suwama [8] (13:15)

Real World Tag League 2015 Match

– Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [6] battono Hoshitango & Shuji Ishikawa [6] (12:07)

 

AJPW_Real_World_Tag_League_2015

 
AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #10
Domenica 6 Dicembre – Osaka (Japan)

Tag Team Match

– Naoya Nomura & Yuma Aoyagi battono Keiichi Sato & Yohei Nakajima (10:41)

– Jake Lee batte SUSHI (7:44)

Six Man Tag Team Match

– Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Kotaro Suzuki battono Masanobu Fuchi, Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru (14:39)

Real World Tag League 2015 Match

– Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie [6] battono Hoshitango & Shuji Ishikawa [6] (8:12)

Real World Tag League 2015 Match

– KENSO & Osamu Nishimura [6] battono Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [6] (13:52)

Real World Tag League 2015 Match

– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [8] battono Kento Miyahara & Suwama [8] (16:43)

Real World Tag League 2015 Final Match (Spareggio)

– Kento Miyahara & Suwama battono Big Guns (The Bodyguard & Zeus) (9:36) e vincono il Torneo
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling