AJPW_Real_World_Tag_League_2015

I risultati delle prime due giornate dell’annuale Torneo Tag del’AJPW:


AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #1
Lunedì 23 Novembre – Tokyo (Japan)

Real World Tag League 2015 Match

– Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2] battono KENSO & Osamu Nishimura [0] (10:53)

Tag Team Match

– Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima battono Keiichi Sato & SUSHI (11:53)

Six Man Tag Team Match

– Atsushi Aoki, Dory Funk Jr. & Hikaru Sato battono Masanobu Fuchi, Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru (14:17)

– Yutaka Yoshie batte Jake Lee (10:32)

Real World Tag League 2015 Match

– Hoshitango & Shuji Ishikawa [2] battono Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [0] (12:43)

Real World Tag League 2015 Match

– Kento Miyahara & Suwama [2] battono Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [0] (19:03)

 

AJPW_Real_World_Tag_League_2015

AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #2

martedì 24 Novembre – Tochigi (Japan)

– Kotaro Suzuki batte Keiichi Sato (10:45)

Tag Team Match

– Nao Sato & Zeus battono SUSHI & Yohei Nakajima (11:07)

– Hikaru Sato batte Jake Lee (11:34)

Real World Tag League 2015 Match

– Hoshitango & Shuji Ishikawa [4] battono Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2] (14:50)

Real World Tag League 2015 Match

– Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie [2] battono KENSO & Osamu Nishimura [0] (18:12)

Six Man Tag Team Match

– Evolution (Atsushi Aoki & Suwama) & Kento Miyahara battono Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) & Yoshinobu Kanemaru (19:47)

Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling