I risultati delle due giornate del torneo andate in scena nei giorni scorsi:

 


AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #5
Domenica 29 Novembre – Yamagata (Japan)

– Hikaru Sato batte Keiichi Sato (7:14)

Tag Team Match

– SUSHI & Yuma Aoyagi battono Aisawa NO. 1 & Tsuyoshi Kikuchi (13:13)

– Masanobu Fuchi & Yoshinobu Kanemaru battono Dory Funk Jr. & Naoya Nomura (16:20)

– Jake Lee & Zeus battono Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima (11:50)

Real World Tag League 2015 Match

– Hoshitango & Shuji Ishikawa [6] battono KENSO & Osamu Nishimura [0] (13:13)

Six Man Tag Team Match

– Jun Akiyama, Takao Omori & Ultimo Dragon battono Atsushi Aoki, Kento Miyahara & Suwama (19:38)

 

AJPW_Real_World_Tag_League_2015

 

AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #6
Martedì 1° Dicembre – Nagoya, Aichi (Japan)

– Kento Miyahara batte Keiichi Sato (6:19)

– Takao Omori batte Jake Lee (7:59)

Tag Team Match

– Masanobu Fuchi & Ultimo Dragon battono Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima (13:18)

Real World Tag League 2015 Match

– Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie [4] battono Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2] (16:49)

Real World Tag League 2015 Match

– KENSO & Osamu Nishimura [2] battono Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [0] (11:23)

Six Man Tag Team Match

– Evolution (Atsushi Aoki & Suwama) & Diablo battono Burning (Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru) & SUSHI (12:02)

Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling