I risultati delle giornate dell’annuale Torneo Tag Team della AJPW andate in scena questo Weekend:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #17
Sabato 7 Dicembre – Kitamoto, Saitama (Japan)

Tag Team Match

 • Hikaru Sato & Yusuke Okada battono Dan Tamura & Gianni Valletta (7:41)
 • Osamu Nishimura & Tsugataka Sato battono Hokuto Omori & Takao Omori (8:01)

Six Man Tag Team Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) & Koji Iwamoto battono Atsushi Maruyama & The End (Odinson & Parrow) (8:45)
 • Black Menso-re, Joel Redman & Yoshitatsu battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) & Atsuki Aoyagi (13:48)

Real World Tag League 2019 Match

 • KAI & TAJIRI [10] battono Joe Doering & Jun Akiyama [8] (5:29)
 • Ryouji Sai & Zeus [7] battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [10] (20:13)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #18
Domenica 8 Dicembre – Ueda, Nagano (Japan)

Real World Tag League 2019 Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) battono Daisuke Sekimoto & The Bodyguard [3] per No Contest
 • Yusuke Okada batte Atsuki Aoyagi (6:56)
 • Koji Iwamoto batte Hokuto Omori (5:55)

Six Man Tag Team Match

 • Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Takao Omori battono Dan Tamura, Hikaru Sato & Osamu Nishimura (8:01)

Tag Team Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) battono Akira Hyodo & Daisuke Sekimoto (14:07)

Eight Man Tag Team Match

 • Bomber (Dylan James & Joe Doering) & The End (Odinson & Parrow) battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama), Gianni Valletta & Zeus (10:06)

Real World Tag League 2019 Match

 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [8] battono Joel Redman & Yoshitatsu [6] (18:24)