I risultati della giornata finale dell’annuale Torneo Tag Team della AJPW andata in scena Lunedì a Tokyo:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #19
Lunedì 9 Dicembre – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Hikaru Sato & Yusuke Okada battono Hokuto Omori & Koji Iwamoto (4:51)

Eight Man Tag Team Match

  • Atsuki Aoyagi, Atsushi Maruyama, Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie battono Black Menso-re, Dan Tamura, Masanobu Fuchi & Takao Omori (9:31)

Tag Team Match

  • Joe Doering & Jun Akiyama battono Daisuke Sekimoto & Tsugutaka Sato (9:02)

Real World Tag League 2019 Match

  • Joel Redman & Yoshitatsu [8] battono Gianni Valletta & Takashi Yoshida [8] (8:47)
  • Ryouji Sai & Zeus [9] battono The End (Odinson & Parrow) [8] (8:04)
  • Jake Lee & Naoya Nomura [12] battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [8] (17:28) e accedono alla finale
  • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [12] battono KAI & TAJIRI [10] (2:24) e accedono alla finale

Real World Tag League 2019 Final Match

  • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) battono Jake Lee & Naoya Nomura (19:45) e vincono il Torneo