I risultati delle prime due giornate dell’annuale Torneo Tag Team della AJPW andate in scena questa settimana:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #1
Lunedì 11 Novembre – Tokyo (Japan)

 • UTAMARO batte Atsuki Aoyagi (7:00)

Six Man Tag Team Match

 • Hokuto Omori, Osamu Nishimura & Takao Omori battono Dan Tamura, Masanobu Fuchi & Yutaka Yoshie (12:09)
 • Atsushi Maruyama, Fuminori Abe & Hikaru Sato battono Black Menso-re, Koji Iwamoto & Yusuke Okada (8:06)

Eight Man Tag Team Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) & The End (Odinson & Parrow) battono Joe Doering, Joel Redman, Jun Akiyama & Yoshitatsu (6:33)

Real World Tag League 2019 Match

 • Gianni Valletta & Takashi Yoshida [2] battono Daisuke Sekimoto & The Bodyguard [0]  (16:06)
 • KAI & TAJIRI [2] battono Ryouji Sai & Zeus [0] (6:10)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [2] battono Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [2] (25:42)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #2
Martedì 12 Novembre – Oijiya City, Niigata (Japan)

 • Takao Omori batte Hokuto Omori (5:51)

Tag Team Match

 • Gianni Valletta & UTAMARO battono Atsuki Aoyagi & Zeus (9:01)

Six Man Tag Team Match

 • Hayato Sakurai, Hikaru Sato & Yusuke Okada battono Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Koji Iwamoto (9:38)

Eight Man Tag Team Match

 • Jake Lee, Joe Doering, Jun Akiyama & Naoya Nomura battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi), Joel Redman & Yoshitatsu (10:04)

Real World Tag League 2019 Match

 • The End (Odinson & Parrow) [2] battono KAI & TAJIRI [2] (9:06)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [4] battono Daisuke Sekimoto & The Bodyguard [0] (18:08)