I risultati delle due giornate dell’annuale torneo Tag Team della AJPW andate in scena la scorsa settimana:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #3
Mercoledì 13 Novembre – Nasu, Tochigi (Japan)

 • Koji Iwamoto batte Hokuto Omori (5:00)

Six Man Tag Team Match

 • Masayuki Mitomi, Tank Nagai & Yusuke Okada battono Atsushi Maruyama, Dan Tamura & UTAMARO (10:38)
 • Black Menso-re, Takao Omori & Zeus battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Hikaru Sato (10:53)

Eight Man Tag Team Match

 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi), Joel Redman & Yoshitatsu battono Gianni Valletta, Jiro Kuroshio, Joe Doering & Jun Akiyama (12:26)

Real World Tag League 2019 Match

 • The End (Odinson & Parrow) [4] battono Daisuke Sekimoto & The Bodyguard [0] (8:29)
 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [2] battono KAI & TAJIRI [2] (17:26)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #4
Domenica 17 Novembre – Sapporo, Hokkaido (Japan)

Tag Team Match

 • Koji Iwamoto & Noriyuki Yoshida battono Atsuki Aoyagi & Yusuke Okada (8:09)
 • Takao Omori batte Hokuto Omori (7:10)

Six Man Tag Team Match

 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) & Black Menso-re battono Atsushi Maruyama, Gianni Valletta & Tomoya (11:50)

Real World Tag League 2019 Match

 • The End (Odinson & Parrow) [6] battono Joel Redman & Yoshitatsu [0] (12:20)
 • Joe Doering & Jun Akiyama [2] battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [4] (13:55)
 • Ryouji Sai & Zeus [2] battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [2] (18:54)