I risultati delle due giornate dell’annuale Torneo Tag team dell’AJPW andate in scena a inizio settimana:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #5
Lunedì 18 Novembre – Obihiro, Hokkaido (Japan)

 • Koji Iwamoto batte Hokuto Omori (5:15)

Tag Team Match

 • Gianni Valletta & Yusuke Okada battono Atsuki Aoyagi & Atsushi Maruyama (9:35)

Six Man Tag Team Match

 • Atsushi Maruyama, Kento Miyahara & Takao Omori battono Black Menso-re, Noriyuki Yoshida & Tomoya (13:26)

Real World Tag League 2019 Match

 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [4] battono Joe Doering & Jun Akiyama [2] (15:42)
 • Ryouji Sai & Zeus [4] battono Joel Redman & Yoshitatsu [0] (13:12)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [6] battono The End (Odinson & Parrow) [6] (13:41)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #6
Martedì 19 Novembre – Mukawa, Hokkaido (Japan)

 • Yoshitatsu batte Hokuto Omori (7:05)
 • Joel Redman batte Atsushi Maruyama (6:34)

Tag Team Match

 • Black Menso-re & Takao Omori battono Atsuki Aoyagi & Tomoya (8:59)

Six Man Tag Team Match

 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Yusuke Okada battono Noriyuki Yoshida, Ryouji Sai & Zeus (11:49)
 • Gianni Valletta, Joe Doering & Jun Akiyama battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) & Koji Iwamoto (11:05)

Real World Tag League 2019 Match

 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [2] battono The End (Odinson & Parrow) [6] (14:56)