I risultati delle giornate dell’annuale Torneo della AJPW andate in scena questa settimana:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #11
Giovedì 27 Novembre – Kagoshima (Japan)

Triple Threat Match

 • Koji Iwamoto batte Atsushi Maruyama e Dan Tamura (4:49)

Tag Team Match

 • Hikaru Sato & Takao Omori battono Atsuki Aoyagi & UTAMARO (10:13)

Six Man Tag Team Match

 • Joe Doering, Jun Akiyama & Zeus battono Black Menso-re, Joel Redman & Yoshitatsu (7:17)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Yusuke Okada battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) & Hokuto Omori (9:46)

Real World Tag League 2019 Match

 • The End (Odinson & Parrow) [6] battono Gianni Valletta & Takashi Yoshida [4] (11:22)
 • KAI & Tajiri [4] battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [4] (18:09)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #12
Venerdì 28 Novembre – Shunan, Yamaguchi (Japan)

 • Yusuke Okada batte Atsuki Aoyagi (6:08)

Six Man Tag Team Match

 • Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Takao Omori battono Dan Tamura, UTAMARO & Zeus (8:55)

Tag Team Match

 • Hikaru Sato & Tsuchiya Crazy battono Hokuto Omori & Koji Iwamoto (8:25)

Eight Man Tag Team Match

 • Dylan James, Joe Doering, Joel Redman & Yoshitatsu battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) & The End (Odinson & Parrow) (12:01)

Real World Tag League 2019 Match

 • Gianni Valletta & Takashi Yoshida [6] battono KAI & TAJIRI [4] (7:48)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [8] battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) [6] (24:44)