I risultati delle giornate dell’annuale Torneo della AJPW andate in scena lo scorso Weekend:

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #13
Sabato 30 Novembre – Osaka (Japan)

 • Hokuto Omori batte Atsuki Aoyagi (6:14)

Tag Team Match

 • Atsushi Maruyama & UTAMARO battono Black Menso-re & Takao Omori (8:37)

Eight Man Tag Team Match

 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama), Hikaru Sato & Yusuke Okada battono NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura), Dan Tamura & Koji Iwamoto (10:29)
 • KAI batte Joel Redman (10:09)

Six Man Tag Team Match

 • Joe Doering, Jun Akiyama & TAJIRI defeat The End (Odinson & Parrow) & Yoshitatsu (9:01)

Real World Tag League 2019 Match

 • Gianni Valletta & Takashi Yoshida [8] battono NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [4] (13:26)
 • Daisuke Sekimoto & The Bodyguard [3] vs. Ryouji Sai & Zeus [5] finisce in Parità per Time Limit (30:00)

AJPW Real World Tag League 2019 – Day #14
Domenica 1° Dicembre – Osaka (Japan)

 • Hokuto Omori batte Dan Tamura (6:35)

Six Man Tag Team Match

 • Atsuki Aoyagi, Parrow & UTAMARO battono Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Takao Omori (8:33)
 • NEXTREAM (Jake Lee & Naoya Nomura) & Koji Iwamoto battono Hikaru Sato, Shoichi Uchida & Yusuke Okada (9:44)
 • Zeus batte Odinson (12:44)

Real World Tag League 2019 Match

 • KAI & TAJIRI [8] battono Joel Redman & Yoshitatsu [4] (13:48)
 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [10] battono Gianni Valletta & Takashi Yoshida [8] (14:16)
 • NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [6] battono Joe Doering & Jun Akiyama [10] (19:48)