I risultati della prima giornata dello storico Torneo Tag Team della AJPW andato in scena Mercoledì a Tokyo:

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #1
Mercoledì 18 Novembre – Tokyo (Japan)

  • Yusuke Kodama batte Yusuke Okada (5:25)

Six Man Tag Team Match

  • Black Menso-re, Ryuki Honda & Takao Omori battono Akira Francesco, Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO (8:22)

Tag Team Match

  • Hokuto Omori & Koji Doi battono Dan Tamura & Hikaru Sato (8:12)

Real World Tag League 2020 Match

  • Masato Tanaka & TAJIRI [2] battono Ryouji Sai & Yoshitatsu [0] (10:49)
  • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) [2] battono Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) [0] (12:13)
  • Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) [2] battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [0] (15:48)
  • Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto [2] battono Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [0] (18:42)