I risultati delle giornate dello storico Torneo Tag Team della AJPW andate in scena lo scorso Weekend:

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #2
Sabato 21 Novembre – Nagaoka, Niigata (Japan)

 • Hokuto Omori batte Hiroyuki Suzuki (5:05)

Tag Team Match

 • Big THE Ryokan & Yusuke Kodama battono Shigeno Shima & Yusuke Okada (7:40)

Six Man Tag Team Match

 • Black Menso-re, Carbell Ito & Takao Omori battono Akira Francesco, Rising HAYATO & TAJIRI (10:59)
 • Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara & Yuma Aoyagi battono Evolution (Dan Tamura, Hikaru Sato) & Ryuki Honda (13:28)

Real World Tag League 2020 Match

 • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [2] battono Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) [0] (11:48)
 • Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto [4] battono Enfants Terribles [2] (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) (11:06)
 • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) [4] battono Ryouji Sai & Yoshitatsu [0] (13:20)

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #3
Domenica 22 Novembre – Kasukabe, Saitama (Japan)

Tag Team Match

 • Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) battono Takayuki Ueki & Yusuke Okada (7:37)

Six Man Tag Team Match

 • Black Menso-re, Koji Iwamoto & Takao Omori battono Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO & Ryuki Honda (8:43)

Tag Team Match

 • Purple Haze (Izanagi & UTAMARO) battono Enfants Terribles (Hokuto Omori & Koji Doi) per Squalifica (6:08)
 • Jake Lee batte Akira Francesco (4:31)

Real World Tag League 2020 Match

 • Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto [6] battono Masato Tanaka & TAJIRI [2] (9:05)
 • Ryouji Sai & Yoshitatsu [2] battono Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [2] (17:59)
 • Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) [4] battono Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [0] (17:09)