I risultati della quarta giornata dello storico Torneo Tag Team della AJPW andata in scena Lunedì a Tokyo:

AJPW Real World Tag League 2020 – Day #4
Lunedì 23 Novembre – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Alejandro & UTAMARO battono Akira Francesco & Atsuki Aoyagi (6:37)

Real World Tag League 2020 Match

  • Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) [6] battono Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) [0] (11:17)

Six Man Tag Team Match

Black Menso-re, Ryuki Honda & Takao Omori battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Ryuji Hijikata (9:08)

  • Yusuke Kodama batte Rising HAYATO (7:51)

Tag Team Match

  • Enfants Terribles (Hokuto Omori & Koji Doi) battono Yoshitatsu & Yusuke Okada (8:49)

Real World Tag League 2020 Match

  • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [4] battono JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) [4] (21:30)
  • Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [2] battono Masato Tanaka & TAJIRI [2] (13:59)