I risultati delle giornate dello storico Torneo Tag Team AJPW andate in scena lo scorso Weekend:

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 3
Giovedì 18 Novembre – Tokyo (Japan)

Izanagi batte Black Menso-re per Count Out (6:33)

Eight Man Tag Team Match

– Jun Saito, Rei Saito, Shuji Ishikawa & Yoshitatsu battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising HAYATO & Yuma Aoyagi) (11:43)

Tag Team Match

– TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori & Jake Lee) battono Evolution (Dan Tamura & Suwama) (12:08)

Real World Tag League 2021 Block C Match

– KAZMA SAKAMOTO & Kengo Mashimo [4] battono LEONA & Mitsuya Nagai [0] (8:35)

Real World Tag League 2021 Block B Match

STRONGHEARTS (El Lindaman & T-Hawk) [3] battono Super Crazy & TAJIRI [0] (11:05)

Real World Tag League 2021 Block D Match

– TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) [2] battono Purple Haze (Shigehiro Irie & Zeus) [3] (12:39)

– Koji Iwamoto & Ryuki Honda [3] battono Axe Bombers (Isami Kodaka & Takao Omori) [0] (14:00)

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 4
Domenica 21 Novembre – Chiba (Japan)

– Atsuki Aoyagi batte Dan Tamura (9:52)

Tag Team Match

– Koji Iwamoto & Ryuki Honda battono Black Menso-re & Takao Omori (8:35)

Six Man Tag Team Match

– Hokuto Omori, Jake Lee & Yusuke Kodama battono Kengo Mashimo, Shuji Ishikawa & Takuro Niki (10:42)

Real World Tag League 2021 Block B Match

– Devil Murasaki & Izanagi [0] vs. El Lindaman & T-Hawk [3] finisce in Double Count Out (10:27)

Real World Tag League 2021 Block A Match

– Shotaro Ashino & Suwama [2] battono Jun Saito & Rei Saito [0] (13:32)

Real World Tag League 2021 Block B Match

– Kento Miyahara & Yuma Aoyagi [3] battono Super Crazy & TAJIRI [0] (17:49)