I risultati delle giornate dello storico Torneo AJPW andate in scena questa settimana:

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 5
Martedì 23 Dicembre – Osaka (Japan)

– Dan Tamura batte Jun Saito (2:59)

– Shuji Ishikawa batte Rei Saito (4:37)

– Hikaru Sato batte Kuishinbo Kamen (4:20)

Six Man Tag Team Match

– TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, Jake Lee & TAJIRI) battono Black Menso-re, Koji Iwamoto & Ryuki Honda (7:48)

Real World Tag League 2021 Block C Match

– LEONA & Mitsuya Nagai [2] battono Seigo Tachibana & Yoshitatsu [0] (10:03)

Real World Tag League 2021 Block D Match

– Axe Bombers (Isami Kodaka & Takao Omori) [2] battono TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) [2] (12:30)

Real World Tag League 2021 Block A Match

– Runaway SUPLEX (Shotaro Ashino & Suwama) [4] battono Abdullah Kobayashi & Drew Parker [4] (7:42)

Eight Man Tag Team Match

– Bodyguard, Izanagi, Shigehiro Irie & Zeus battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising HAYATO & Yuma Aoyagi) (22:23)

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 6
Sabato 27 Novembre, Nagoya (Japan)

– Zeus batte Rising HAYATO (7:31)

Tag Team Match

– Seigo Tachibana & Yoshitatsu battono Black Menso-re & Takao Omori (8:53)

Six Man Tag Team Match

– NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) battono Dan Tamura & Runaway SUPLEX (Shotaro Ashino & Suwama) (13:30)

Real World Tag League 2021 Block C Match

– Kohei Sato & Shuji Ishikawa [4] battono LEONA & Mitsuya Nagai [2] (11:27)

Real World Tag League 2021 Block B Match

– Devil Murasaki & Izanagi [0] vs. Super Crazy & TAJIRI [0] finisce in Double Countout (7:42)

Real World Tag League 2021 Block A Match

– Hokuto Omori & Jake Lee [2] battono Jun Saito & Rei Saito [0] (13:52)

Real World Tag League 2021 Block D Match

– TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) [4] battono Koji Iwamoto & Ryuki Honda [3] (14:03)