I risultati delle giornate dello storico Torneo Tag Team dell’AJPW andate in scena la scorsa Settimana:

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 7
Sabato 27 Novembre – Odawara, Kanagawa (Japan)

Tag Team Match

– Koji Iwamoto & Ryuki Honda battono Rei Saito & Rising HAYATO (4:38)

Eight Man Tag Team Match

– Black Menso-re, Kabuto Mitomi, Super Crazy & Takao Omori battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato), Seigo Tachibana & Yoshitatsu (6:40)

Tag Team Match

– TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) battono Jun Saito & Zeus (10:45)

MLW Middleweight Title Match

– TAJIRI (c) batte Atsuki Aoyagi (11:02) e mantiene il Titolo

Real World Tag League 2021 Block B Match

– NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) [5] battono Devil Murasaki & Izanagi [0] (14:02) e accedono alle semifinali

Real World Tag League 2021 Block C Match

– KAZMA SAKAMOTO & Kengo Mashimo [6] battono Twin Towers (Kohei Sato & Shuji Ishikawa) [4] (13:50) e accedono alle semifinali

Real World Tag League 2021 Block D Match

– Runaway SUPLEX (Shotaro Ashino & Suwama) [6] battono TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori & Jake Lee) [2] (16:07) e accedono alle semifinali

AJPW Real World Tag League 2021 – Day 8
Domenica 5 Dicembre – Tokyo (Japan)

Real World Tag League 2021 Semi Final Match

– NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) battono KAZMA SAKAMOTO & Kengo Mashimo (8:49) e accede alla finale

– TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) battono Runaway SUPLEX (Shotaro Ashino & Suwama) (10:09) e accede alla finale

Ten Man Tag Team Match

– Dan Tamura, Jun Saito, LEONA, Mitsuya Nagai & Rei Saito battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO), Black Menso-re, Koji Iwamoto & Ryuki Honda (7:03)

Tag Team Match

– Purple Haze (Izanagi & Zeus) battono Super Crazy & TAJIRI (3:02)

Eight Man Tag Team Match

– Shuji Ishikawa, T-Hawk, Takao Omori & Yoshitatsu battono El Lindaman, Isami Kodaka, Kohei Sato & Seigo Tachibana (8:20)

Hardcore Tag Team Match

– Abdullah Kobayashi & Drew Parker battono TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori & Jake Lee) (10:28)

Real World Tag League 2021 Final Match

– NEXTREAM (Kento Miyahara & Yuma Aoyagi) battono TOTAL ECLIPSE (Koji Doi & Kuma Arashi) (27:24) e vince il Torneo