I risultati della settima giornata dello storico Torneo Tag Team della AJPW e del Torneo Junior AJPW andata in scena la scorsa Domenica a Osaka:

AJPW Real World Tag League/Junior Battle Of Glory 2022 – Day 7
Domenica 4 Dicembre – Osaka (Japan)

Real World Tag League 2022 Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) [6] battono Gungnir Of Anarchy (Ryuki Honda & Shotaro Ashino) [5] per Forfait

Junior Battle Of Glory 2022 Match
Rising HAYATO [6] batte Ryo Inoue [2] (5:28)
Hikaru Sato [6] batte Hokuto Omori [0] per Decisione Arbitrale (9:56)
Atsuki Aoyagi [8] batte Dan Tamura [8] (9:29)

Eight Man Tag Team Match
Andy Wu, Black Menso-re, Izanagi & Oji Shiiba battono Naoki Tanizaki, TAJIRI, Takao Omori & Yoshitatsu (8:38)

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) battono Ryuki Honda & The Bodyguard (10:46)

Real World Tag League 2022 Match
Jake Lee & Yuma Aoyagi [5] battono Yuji Nagata & Yuma Anzai [4] (13:10)
Voodoo Murders (KONO & Suwama) [6] battono Koji Doi & Kuma Arashi [6] (14:02)
Kento Miyahara & Takuya Nomura [6] battono Cyrus & Shuji Ishikawa [6] (17:36)