I risultati della giornata finale dello storico Torneo Tag Team della AJPW e del Torneo Junior AJPW andata in scena Mercoledì a Tokyo:

AJPW Real World Tag League/Junior Battle Of Glory 2022 – Day 8
Mercoledì 7 Dicembre – Osaka (Japan)

Real World Tag League 2022 Match
Cyrus & Shuji Ishikawa [10] battono Ryuki Honda & Shotaro Ashino [5] per Forfait e accedono alla finale

Tag Team Match
Hikaru Sato & Ryo Inoue battono Hokuto Omori & Rising HAYATO (7:11)
Cyrus & Shuji Ishikawa battono Izanagi & Ryuki Honda (5:28)

All Asia Tag Team Title Four Way Match
Masao Inoue & Takao Omori battono Gungnir Of Anarchy (Masao Hanahata & Yusuke Kodama) (c), ATM & Black Menso-re e TAJIRI & Yoshitatsu (7:07) e diventano Nuovi Campioni!!!

Real World Tag League 2022 Match
Jake Lee & Yuma Aoyagi [7] battono Koji Doi & Kuma Arashi [6] (14:16)
Yuji Nagata & Yuma Anzai [6] battono Voodoo Murders (KONO & Suwama) [6] (12:49)
Kento Miyahara & Takuya Nomura [8] battono Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) [6] per Decisione Arbitrale(11:59) e accedono alla finale

Junior Battle of Glory 2022 Final Match
Atsuki Aoyagi batte Dan Tamura (17:01) e vince il Torneo

Real World Tag League 2022 Final Match
Kento Miyahara & Takuya Nomura battono Cyrus & Shuji Ishikawa (20:37) e vincono il Torneo