I risultati della quinta giornata dello storico Torneo Tag Team della AJPW e del Torneo Junior AJPW andato in scena a Nagoya, Aichi

AJPW Real World Tag League/Junior Battle Of Glory 2022 – Day 5
Mercoledì 23 Novembre – Nagoya, Aichi (Japan)

Junior Battle Of Glory 2022 Match
Hikaru Sato [4] batte Ryo Inoue [2] (1:12)
Dan Tamura [8] batte Hokuto Omori [0] (6:46)
Atsuki Aoyagi [4] batte Rising HAYATO [4] (9:51)

Six Man Tag Team Match
TAJIRI, Takao Omori & Yoshitatsu battono Black Menso-re, Cyrus & Shuji Ishikawa (7:04)

Real World Tag League 2022 Match
Voodoo Murders (KONO & Suwama) [4] battono Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) [2] (10:15)
Gungnir Of Anarchy (Ryuki Honda & Shotaro Ashino) [5] vs. Jake Lee & Yuma Aoyagi [3] finisce in Parità per Time Limit (30:00)
Yuji Nagata & Yuma Anzai [4] battono Kento Miyahara & Takuya Nomura [2] (20:17)