I risultati della sesta giornata dello storico Torneo Tag Team della AJPW e del Torneo Junior AJPW andato in scena a Fujisawa, Kanagawa:

AJPW Real World Tag League/Junior Battle Of Glory 2022 – Day 6
Domenica 27 Novembre – Fujisawa, Kanagawa (Japan)

Real World Tag League 2022 Match
Koji Doi & Kuma Arashi [6] battono Ryuki Honda & Shotaro Ashino [5] per Forfait
Kento Miyahara & Takuya Nomura [4] battono Jake Lee & Yuma Aoyagi [3] (27:04)

Tag Team Match
Koji Doi & Kuma Arashi battono Masao Inoue & Ryuki Honda (10:26)
Dan Tamura & Shin Ichiba Ichi battono Black Menso-re & Ryo Inoue (10:36)

All Asia Tag Team Title Match
Gungnir Of Anarchy (Masao Hanahata & Yusuke Kodama) battono Yoshitatsu* (c) (10:30) e diventano Nuovi Campioni!!!

Junior Battle Of Glory 2022 Match
Atsuki Aoyagi [6] battono Hokuto Omori [0] (9:26)

Real World Tag League 2022 Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) [4] battono Cyrus & Shuji Ishikawa [6] (10:30)

Six Man Tag Team Match
Voodoo Murders (KONO, Suwama & TARU) battono Takao Omori, Yuji Nagata & Yuma Anzai (18:24)