I risultati della sesta giornata degli storici tornei Tag Team e Junior della AJPW:

AJPW Real World Tag League/Junior Battle Of Glory 2023 – Day 6
Domenica 26 Novembre – Fujisawa, Kanagawa (Japan)

 • Junior Battle Of Glory 2023 Match
  Fuminori Abe [7] batte Ryo Inoue [3] (7:20)
  Koji Iwamoto [3] vs. Rising HAYATO [5] finisce in Parità per Time Limit (10:00)
 • Chi Chi batte ZONES (7:40)
 • Six Man Tag Team Match
  Giant Enoshima Man, Shin Ichiba (Hikaru Sato) & Shiryu battono Black Menso-re, Kento Miyahara & Yuma Aoyagi (12:56)
 • Real World Tag League 2023 Match
  Hideki Okatani & Yukio Sakaguchi [4] battono BULK Orchestra (Galeno Del Mal & Hayato Tamura) [4] (10:52)
  Cyrus & Ryan Davidson [6] battono Ryuki Honda & Yuma Anzai [3] (2:42)
  Hokuto Omori & Katsuhiko Nakajima [10] battono Kuroshio TOKYO Japan & Seigo Tachibana [4] (13:29)
 • Junior Battle Of Glory 2023 Match
  Dan Tamura [6] vs. Naruki Doi [4] finisce in Parità per Time Limit (10:00)
  Hikaru Sato [5] batte Atsuki Aoyagi [5] (9:57)
 • Real World Tag League 2023 Match
  Hideki Suzuki & Suwama [6] battono Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) [8] (17:41)