I risultati della giornata finale del Torneo promosso dalla AJPW andata in scena la scorsa Domenica a Osaka:
 
AJPW "Royal Road Tournament 2014" – Day #6
Domenica 28 Settembre – Osaka (Japan)
 
Tag Team Match
 
– Billy Ken Kid & Ultimo Dragon battono Eisa8 & Shoichi Uchida (8:54)
 
– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) battono Xceed (Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima) (10:07)
 
– Dark Kingdom (KENSO & Takeshi Minamino) battono SUSHI & Yoshinobu Kanemaru (8:56)
 
– Joe Doering batte Kento Miyahara (9:00)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Akebono, The Bodyguard & Yutaka Yoshie battono Jun Akiyama, Takao Omori & Zeus (14:17)
 
Royal Road Tournament 2014 Final Match
 
– Go Shiozaki batte Suwama (29:55) e vince il Torneo
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling