I risultati della terza giornata dello storico torneo AJPW andata in scena Martedì a Tokyo:

AJPW Royal Road Tournament 2021 – Day #3
Martedì 24 Agosto – Tokyo (Japan)

– Yoshitatsu batte Ryoma Tsukamoto (6:45)

Tag Team Match

– TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori & TAJIRI) battono Jun Saito & Rei Saito (6:11)

Eight Man Tag Team Match

– Akira Francesco, Izanagi, Koji Iwamoto & Yuma Aoyagi battono Black Menso-re, Dan Tamura, Ryuki Honda & Takao Omori (5:57)

Royal Road Tournament 2021 Third Round Match

– Shotaro Ashino batte Atsuki Aoyagi (9:52) e accede alle semifinali

– Suwama batte Shigehiro Irie per Decisione arbitrale (13:05) e accede alle semifinali

– Jake Lee batte Ayato Yoshida (14:32) e accede alle semifinali

– Kento Miyahara batte Shuji Ishikawa (22:06) e accede alle semifinali