I risultati della giornata finale dello storico Torneo della AJPW andata in scena Domenica a Tokyo:

AJPW Royal Road Tournament 2021 – Day #4
Domenica 29 Agosto – Tokyo (Japan)

Dark Match

– Jun Saito batte Ryoma Tsukamoto (2:44)

Royal Road Tournament 2021 Semi Final Match

– Suwama batte Kento Miyahara (12:39) e accede alla finale

– Shotaro Ashino batte Jake Lee (9:34) e accede alla finale

Tag Team Match

– Koji Iwamoto & Ryuki Honda battono Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) (8:23)

Ten Man Tag Team Match

– TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, Koji Doi, Kuma Arashi, TAJIRI & Yusuke Kodama) battono Abdullah Kobayashi, Rei Saito, Ryuji Hijikata, Shuji Ishikawa & Takao Omori (7:44)

Six Man Tag Team Match

– Seigo Tachibana, T-Hawk & Yoshitatsu battono Purple Haze (Izanagi & Zeus) & Devil Murasaki (7:18)

– NEXTREAM (Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO & Yuma Aoyagi) battono Akira Francesco, Black Menso-re & SUGI (11:12)

Royal Road Tournament 2021 Final Match

– Suwama batte Shotaro Ashino (21:57) e vince il Torneo