I risultati dello show andato in scena lo scorso Giovedì a Tokyo:


AJPW “Summer Action Series 2016”
Giovedì 14 Luglio – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

Masanobu Fuchi, Trans Am Hiroshi & Ultimo Dragon battono Osamu Nishimura, Ryuji Hijikata & SUSHI (12:14)

Tag Team Match

Soma Takao & Yuma Aoyagi battono Keisuke Ishii & Masashi Takeda (8:04)

Ryouji Sai & Takao Omori battono Kengo Mashimo & Yutaka Yoshie (12:34)

GAORA TV Title Match

Takeshi Minamino batte Yohei Nakajima (c) (15:41) e diventa Nuovo Campione!!!

AJPW World Jr. Heavyweight Title Match

Hikaru Sato (c) batte Tatsuhito Takaiwa (15:32) e mantiene il Titolo

Tag Team Match

Jun Akiyama & Konosuke Takeshita battono NEXTREAM (Jake Lee & Kento Miyahara) (15:19)

Six Man Tag Team Match

Shuji Ishikawa, Super Tiger & Zeus battono Evolution (Atsushi Aoki, Naoya Nomura & Suwama) (16:57)