I risultati della seconda tappa del Tour estivo della AJPW andata in scena Giovedì a Niigata:

AJPW Summer Action Series 2020
Giovedì 23 Luglio – Niigata (Japan)

  • Yusuke Kodama batte Atsuki Aoyagi (7:00)

Tag Team Match

  • JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) battono Tsugutaka Sato & Yuma Aoyagi (7:42)
  • Purple Haze (Izanagi & Zeus) battono Black Menso-re & Takao Omori (8:12)
  • Dan Tamura & Shuji Ishikawa battono Evolution (Hikaru Sato & Suwama) (12:52)

EWA Intercontinental Title Match

  • TAJIRI (c) batte Akira Francesco (11:09) e mantiene il Titolo

GAORA TV Title Match

  • Yoshitatsu (c) batte Yusuke Okada (10:38) e mantiene il Titolo

Six Man Tag Team Match

  • Jiro Kuroshio, Kento Miyahara & Rising HAYATO battono Enfants Terribles (Hokuto Omori, Kuma Arashi & Shotaro Ashino) (23:43)