I risultati dello Show andato in scena Giovedì a Tokyo, dove AKIRA ha difeso per la prima volta il titolo conquistato lo scorso Giugno:

AJPW Summer Action Series 2021
Giovedì 22 Luglio – Tokyo (Japan)

Six Man Tag Team Match

– Osamu Nishimura, Ryuji Hijikata & Takao Omori battono Jun Saito, Rei Saito & Ryoma Tsukamoto (7:12)

Tag Team Match

– Dan Tamura & Ryuki Honda battono NEXTREAM (Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO) (6:28)

AJPW TV Six Man Tag Team Title Match

– Carbell Ito, Seigo Tachibana & Yoshitatsu battono TOTAL ECLIPSE (Hokuto Omori, TAJIRI & Yusuke Kodama) (c) (8:58) e diventano Nuovi Campioni!!!!

All Asia Tag Team Title Match

– Purple Haze (Izanagi & Zeus) (c) battono STRONGHEARTS (El Lindaman & Issei Onitsuka) (10:22) e mantengono i Titoli

– Kento Miyahara batte Koji Iwamoto (11:07)

Six Man Tag Team Match

– Evolution (Hikaru Sato & Suwama) & King Tany battono SUSHI, Takuya Wada & Yuma Aoyagi (14:06)

AJPW World Junior Heavyweight Title Match

– SUGI batte Akira Francesco (c) (14:11) e diventa Nuovo Campione!!!

Triple Crown Title Match

– Jake Lee (c) batte Shotaro Ashino (20:25) e mantiene il Titolo