I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Niigata:


AJPW Summer Explosion 2016
Sabato 6 Agosto – Niigata (Japan)

– Naoya Nomura batte SUSHI (10:10)

Tag Team Match

– Soma Takao & Yuma Aoyagi battono Fuminori Abe & Koji Iwamoto (9:44)

– Ultimo Dragon & Yohei Nakajima battono Big THE Ryokan & Shigeno Shima (8:19)

– Super Tiger & Suwama battono Rikiya Fudo & Ryouji Sai (12:52)

– Daichi Hashimoto & Jun Akiyama battono Yutaka Yoshie & Zeus (14:07)

All Asia Tag Team Title Match

– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) (c) battono Kazuhiro Tamura & Takao Omori (13:26) e mantengono i Titoli

AJPW World Tag Team Title Match

– Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) (c) battono NEXTREAM (Jake Lee & Kento Miyahara) (18:37) e mantengono i Titoli