I risultati dello Show andato in scena lo scorso Sabato a Nagoya, Aichi:


AJPW Summer Explosion 2016
Sabato 27 Agosto – Nagoya, Aichi (Japan)

– Jake Lee vs. Naoya Nomura finisce in Parità per Time Limit (15:00)

Tag Team Match

– Keisuke Okuda & Ultimo Dragon battono SUSHI & Yohei Nakajima

Six Man Tag Team Match

– Evolution (Atsushi Aoki & Hikaru Sato) & Diablo battono Koji Iwamoto, Soma Takao & Yuma Aoyagi (9:55)

Tag Team Match

– Big Guns (The Bodyguard & Zeus) battono Kazuhiro Tamura & Takao Omori (12:05)

– Masashi Takeda & Yutaka Yoshie battono Daichi Hashimoto & Jun Akiyama (11:18)

AJPW World Tag Team Title Match

– Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi) (c) battono Evolution (Super Tiger & Suwama) (22:25) e mantengono i Titoli

Triple Crown Title Match

– Kento Miyahara (c) batte Ryouji Sai (22:16) e mantiene il Titolo