AJPW_Real_World_Tag_League_2015

 

I risultati delle due giornate del Torneo andate in scena la scorsa settimana:

 


AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #3
Mercoledì 25 Novembre – Matsumoto, Nagano (Japan)

Tag Team Match

– Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru battono Keiichi Sato & SUSHI (15:42)

– Zeus batte Jake Lee (11:39)

– Masked Maruko & The Yotchan battono Choju Canopy & Ninjari-banban (10:16)

– Atsushi Aoki & Hikaru Sato battono Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima (15:48)

Real World Tag League 2015 Match

– Kento Miyahara & Suwama [4] battono Shigehiro Irie & Yutaka Yoshie [2] (19:32)

Real World Tag League 2015 Match

– Burning Wild (Jun Akiyama & Takao Omori) [2] battono Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [2] (17:43)

 

AJPW_Real_World_Tag_League_2015

 

AJPW “Real World Tag League 2015” – Day #4
Domenica 29 Novembre – Yamagata (Japan)

– Hikaru Sato batte Keiichi Sato (7:14)

Tag Team Match

– SUSHI & Yuma Aoyagi battono Aisawa NO. 1 & Tsuyoshi Kikuchi (13:13)

– Masanobu Fuchi & Yoshinobu Kanemaru battono Dory Funk Jr. & Naoya Nomura (16:20)

– Jake Lee & Zeus battono Kotaro Suzuki & Yohei Nakajima (11:50)

Real World Tag League 2015 Match

– Hoshitango & Shuji Ishikawa [6] battono KENSO & Osamu Nishimura [0] (13:13)

Six Man Tag Team Match

– Jun Akiyama, Takao Omori & Ultimo Dragon battono Atsushi Aoki, Kento Miyahara & Suwama (19:38)

Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling