Ecco i risultati della 5a giornata del Best of Super Junior, evento NJPW, svoltosi alla Koruaken Hall di Tokyo:

  • Gedo & Barbaro Cavernario battono David Finlay & Jay White via pinfall  dopo una Cavernaria (8:39);
  • Hirai Kawato & Tomoyuki Oka sconfiggono Katsuya Kitamura & Shota Umino
  • Taichi & TAKA Michinoku sconfiggono Will Ospreay & Jado
  • Bullet Club (Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi & Marty Scurll) sconfiggono War Machine (Raymond Rowe, Hanson), David Finlay & Ricochet
  • Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, Jushin Thunder Liger & Dragon Lee sconfiggono Los Ignobernables de Japon (Tetsuya Naito, SANADA, EVIL & BUSHI)

BLOCK B MATCH

Yoshinobu Kanemaru sconfigge Volador Jr.

Kanemaru (2W; 1L); Volador Jr (1W; 2L)

Tiger Mask IV sconfigge ACH

Tiger Mask IV (2W; 1L); ACH (1W; 2L)

El Desperado sconfigge Ryusuke Taguchi

El Desperado (3W; 0L); Ryusuke Taguchi (2W; 1L)

KUSHIDA sconfigge BUSHI

KUSHIDA (1W; 2L); BUSHI (0W; 3L)

Classifica BLOCK B
6 punti: El Desperado
4 punti: Ryusuke Taguchi, Tiger Mask IV, Yoshinobu Kanemaru
2 punti: ACH, Volador Jr., KUSHIDA
0 punti: BUSHI