I risultati dello Show andato in scena Sabato a Tokyo:


DDT Dramatic 2016 March Special
Sabato 26 Marzo – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

Gota Ihashi & Tomomitsu Matsunaga battono Sanshiro Takagi & Toru Owashi (8:05)

– Team Dream Futures (Shigehiro Irie & Soma Takao) battono Mizuki Watase & Super Sasadango Machine (10:45)

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Guanchulo & Hoshitango (9:39)

KO-D Six Man Tag Team Title Match

– Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata (c) battono Shuten Doji (Kota Umeda, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) (14:14) e mantengono i Titoli

Right To Challenge Anytime, Anywhere Contract Battle Royal

Antonio Honda batte Akito, Danshoku Dino, Hiroshi Fukuda, Kazuki Hirata, Keisuke Ishii, Makoto Oishi, Saki Akai e Yasu Urano (11:25) e vince la Battle Royal, Ordine di eliminazioni:

– Saki Akai elimina Makoto Oishi (3:50)
– Saki Akai mantiene il suo Right To Challenge Anytime, Anywhere Contract
– Danshoku Dino elimina Keisuke Ishii (6:10)
– Danshoku Dino mantiene il suo Right To Challenge Anytime, Anywhere Contract
– Hiroshi Fukuda elimina Yasu Urano (8:11)
– Akito elimina Hiroshi Fukuda (8:24)
– Antonio Honda elimina Kazuki Hirata

KO-D Tag Team Title Match

– Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) battono World’s Cutest Tag Team (Candice LaRae & Joey Ryan) (18:11) e mantengono i Titoli

KO-D Openweight Title Match

– HARASHIMA (c) batte Ken Ohka (16:11) e mantiene il Titolo