I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Nagoya, Aichi:
 
DDT "Friendship, Effort, Victory!"
Domenica 25 Maggio – Nagoya, Aichi (Japan)
 
Dark Match
 
– Shunma Katsumata batte Shun Miyatake (4:55)
 
Six Man Tag Team Match
 
– Golden Lovers (Kenny Omega, Kota Ibushi) & DJ Nira battono Guanchulo, Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga (0:07)
 
– Golden Lovers (Kenny Omega, Kota Ibushi) & DJ Nira battono Guanchulo, Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga (7:08)
 
Three Way Tag Team Match
 
– Antonio Honda & MIKAMI battono Kengo Takai, Soma Takao, Yasushi Sato & Yukio Sakaguchi (7:37)
 
– Daisuke Sasaki batte Kazuki Hirata (10:16)
 
– Akitoshi Saito batte Danshoku Dino (7:59)
 
DDT Extreme Title Idol Lumerjack Match
 
– Makoto Oishi batte Masa Takanashi (c) (6:13) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Six Man Tag Team Match
 
– Sanshiro Takagi, Touru Owashi & Ultraman Robin battono Konaka, Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (9:13)
 
All Asia Tag Team Title Match
 
– Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) (c) battono Smile Squash (Akito & Yasu Urano) (17:06) e mantengono i Titoli
 
KO-D Openweight Title Match
 
– HARASHIMA batte KUDO (c) (23:13) e diventa Nuovo Campione !!!
 
Fonte: Cagematch.de & ZonaWrestling