I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Nagoya, Aichi:


DDT “Friendship, Effort & Victory In Nagoya 2016”
Domenica 15 Maggio – Nagoya, Aichi (Japan)

Tag Team Match

Saki Akai & Super Sasadango Machine battono Nobuhiro Shimatani & Ultraman Robin

Three Way Match

Guanchulo & Masa Takanashi battono Happy Motel (Antonio Honda & Hiroshi Fukuda) e T2Hide (Kazuki Hirata & Toru Owashi) (8:15)

Cherry batte KENSO (7:48)

Tag Team Match

Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Shuten Doji (Kota Umeda & Yukio Sakaguchi) (12:21)

KO-D Six Man Tag Team Title Match

Team Dream Futures (Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao) battono Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Shunma Katsumata (c) (15:09) e diventano Nuovi Campioni!!!

KO-D Tag Team Title Match

Daisuke Sasaki & Shuji Ishikawa (c) battono Smile Squash (Akito & Yasu Urano) (26:34) e mantengono i Titoli