I risultati dello Show per il 24° Anniversario della DDT andato in scena Domenica a Tokyo:

DDT Judgement 2021 ~ DDT 24th Anniversary
Domenica 28 Marzo – Tokyo (Japan)

Tag Team Match

  • Yuki Ino & Yusuke Okada battono Chris Brookes & Toi Kojima (10:51)
  • Soma Takao batte Hideki Okatani (6:19)

Six Man Tag Team Match

  • Danshoku Dino, Makoto Oishi & Saki Akai battono Akito, Keigo Nakamura & Toru Owashi (9:16)

KO-D Eight Man Tag Team Title Match

  • Chikara, Sanshiro Takagi, Yakan Nabe & Yukio Naya battono Antonio Honda, Kazuki Hirata, Shinya Aoki & Super Sasadango Machine (c) (9:48) e diventano Nuovi Campioni!!!
  • HARASHIMA batte Yukio Sakaguchi (6:03)

Eight Man Tag Team Match

  • The 37KAMIINA (Konosuke Takeshita, MAO, Shunma Katsumata & Yuki Ueno) battono DAMNATION (Daisuke Sasaki, Mad Paulie, Tetsuya Endo & Yuji Hino) (16:08)

KO-D Openweight Title Match

  • Jun Akiyama (c) batte Kazusada Higuchi (21:10) e mantiene il Titolo