I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Kawasaki, Kanagawa:

DDT Kawasaki Strong 2021
Domenica 14 Febbraio – Kawasaki, Kanagawa (Japan)

Tag Team Match

  • Junretsu (Hideki Okatani & Mizuki Watase) battono Toi Kojima & Yusuke Okada (8:30)

KO-D Eight Man Tag Team Title No Disqualification Match (Decision Match)

  • Antonio Honda, Kazuki Hirata, Shinya Aoki & Super Sasadango Machine battono Danshoku Dino, Makoto Oishi, Sanshiro Takagi & Toru Owashi (12:49) e diventano Nuovi Campioni!!!

Tag Team Match

  • Maya Yukihi & Saki Akai battono Miyako Matsumoto & Saori Anou (10:52)

Six Man Tornado Tag Team Match

  • Chris Brookes, Maki Ito & Super Delfin battono Keigo Nakamura, MAO & Mirai Maiumi (16:07)

Tag Team Match

  • HARASHIMA & Yuji Okabayashi battono Kazusada Higuchi & Yukio Naya (13:34)

Eight Man Tag Team Match

  • ALL OUT (Akito, Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata & Yuki Ino) battono DAMNATION (Daisuke Sasaki, Mad Paulie, Soma Takao & Yuji Hino) (20:34)

DDT Universal Title Match

  • Yuki Ueno (c) batte Yukio Sakaguchi (17:10) e mantiene il Titolo

KO-D Openweight Title Match

  • Jun Akiyama batte Tetsuya Endo (c) (31:11) e diventa Nuovo Campione!!!