I risultati dello Show andato in scena Sabato a Tokorozawa, Saitama:


DDT “Keisuke Ishii Produce – New Year! Momoiro Kneel Kick 2016”
Sabato 23 Gennaio – Tokorozawa, Saitama (Japan)

Dark DDT King Of Dark Title Match

– Gota Ihashi (c) batte Seiya Morohashi (0:09), si dichiara vincitore, Morohashi, diventa Nuovo Campione !!!

Rematch

– Seiya Morohashi (c) batte Gota Ihashi (0:12), si dichiara vincitore, Ihashi diventa Nuovo Campione !!!

Rematch

– Gota Ihashi (c) vs. Seiya Morohashi finisce in Parità per Time Limit (3:00), Ihashi mantiene il Titolo

_________________________________________________________

Tag Team Match

– Happy Motel (Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo) battono Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki (12:11)

Fresh Ariyama Cup Contention Rumble Match

Antonio Honda batte Cherry, Daisuke Sasaki, Danshoku Dino, Guanchulo, Kazuki Hirata, Makoto Oishi e Sanshiro Takagi (12:58) e vince il Trofeo, Ordine di eliminazioni:

– Makoto Oishi elimina Sanshiro Takagi (6:05)
– Makoto Oishi elimina Guanchulo (7:03)
– Daisuke Sasaki elimina Cherry (9:30)
– Daisuke Sasaki elimina Makoto Oishi (10:27)
– Antonio Honda & Kazuki Hirata eliminano Daisuke Sasaki (12:15)
– Antonio Honda & Kazuki Hirata eliminano Danshoku Dino (12:18)
– Antonio Honda elimina Kazuki Hirata (12:58)

– Yasu Urano batte Hiroshi Fukuda (10:13)

Tag Team Match

– Smile Squash (Akito & HARASHIMA) battono Shuten Doji (Kota Umeda & Masa Takanashi) (11:58)

– Yukio Sakaguchi batte Soma Takao (14:56)

All Asia Tag Team Title Match

– Yankee Two Kenju (Isami Kodaka & Yuko Miyamoto) (c) battono Team Dream Futures (Keisuke Ishii & Shigehiro Irie) (20:39) e mantengono i Titoli